אומנות במוזיאון
איראן ביטחון ומודיעין
מוסיקה לבנים

בוגרי התכנית נבחנים ב 3 יחידות לימוד בפרסית ותרבות איראן ו 2 יחידות בלימודי מודיעין בטחון ולמזרח תיכון. התלמידים לומדים את השפה והתרבות הפרסית ומגוון נושאים הקשורים לאיראן, מפרץ פרסי, מזרח תיכון בטחון ומודיעין. במסגרת לימודיהם כותבים התלמידים עבודת חקר. בין מורי המגמה ישולב גם חוקר, מהחוג למזרח תיכון באוניברסיטה, המלמד את התלמידים שיטות מחקר ומלווה אישית את עבודת החקר. מטרת התכנית להכשיר את תלמידי התיכון לקראת גיוסם לצה"ל להיכרות מעמיקה עם המזרח התיכון, סוגיות בביטחון לאומי ומודיעין ושליטה טובה בשפה הפרסית.

לפרטים- רוחמה וילשטיין | 052-3319812 | VLRUHAMA@jerusalem.muni.il

מגמת מוסיקה לבנים בלבד, 5 יחידות בגרות במסגרת תיכון אינטרני בירושלים שאין בו מגמת מוסיקה

י' – שיעור בן 4 שעות, פעמיים בשבוע

י"א – שיעור בן 4 שעות פעם בשבוע, נגינה בהרכב פעם בשבוע

י"ב – שיעור בן 4 שעות פעם בשבוע, נגינה בהרכב פעם בשבוע

ידרשו מבחן כניסה התמצאות בסיסית בכלי, שמיעה, קצב וראיון אישי. וכן התחייבות התלמיד ללמוד

באופן פרטי נגינה או פיתוח קול או הלחנה

 052-3319812 | VLRUHAMA@jerusalem.muni.il| לפרטים- רוחמה וילשטיין .