top of page
עוד רקע-01.png
עוד רקע-01.png
עוד רקע-01.png
שפות-03.png
אייקונים-18.png
אייקונים-18.png
אייקונים-18.png
אייקונים-18.png

תכנית הלימודים כוללת היכרות עם הספרות, השירה, ההיסטוריה, וכל נכסי התרבות האתיופית, וכמובן כללי הדקדוק של השפה האמהרית. התכנית מאפשרת חיבור אותנטי עם  המורשת תוך התייחסות לתרבויות אחרות.

אמהרית

היקף: 3 או 5 יח"ל

מספר שעות לימוד: פעם בשבוע 4 שיעורים לכל קבוצה בשעות אחר הצהריים

מקום הלימודים: בי"ס דרור

תנאי הקבלה: ראיון אישי

נושאי לימוד מרכזיים: אמהרית מדוברת, קריאה וכתיבה, דקדוק, ספרות, שירה, היסטוריה של יהדות אתיופה, מורשת, תרבות ועוד

עלות לשנה: ללא תשלום

מוסד מבצע: בי"ס דרור

פרטים והרשמה: tezera@gmail.com |רכז המגמה - טזרה שפראו  052-6225021

הערות: תיפתח קבוצת מתחילים וקבוצת מתקדמים

שומרים על הגחלת 
לומדים תרבות ושפה

אייקון-08.png
אמהרית

היקף: 5 יח"ל

מספר שעות לימוד: חטיבת ביניים - שעתיים פעם בשבוע | י׳ 3 שעות שבועיות פעם בשבוע 

                           י״א 3 שעות פעמיים בשבוע | י״ב 4 שעות פעם בשבוע 

מקום הלימודים: בי"ס דרכא רנה קסין

תנאי הקבלה: בתיאום עם המורה 

נושאי לימוד מרכזיים: דקדוק, ספרות רוסית, תרבות רוסית

ללא עלות

מוסד מבצע: בי"ס דרכא רנה קסין

פרטים והרשמה: רכזת המגמה - נטליה ניקלובה - 054-6702824 |  מריה -נייד 050-6536320 | דוא"ל mviniar@gmail.com

רוסית

צ'כוב, טולסטוי ודוסטוייבסקי

לא כתבו בעברית...

אוהבים את השפה? דוברים רוסית? מבינים רוסית? למדת רוסית בחטיבת הביניים?

מוזמנים ללמוד את תרבות רוסיה ושפתה: ספרות, הבעה בכתב ובע"פ, דקדוק ועוד.
 

שפות-37.png
ערבית

היקף: 5 יח"ל

מספר שעות לימוד: י׳ 3 שעות שבועיות | י״א 6 שעות שבועיות | י״ב 6 שעות שבועיות

מקום הלימודים: בי"ס קשת. רח' אלכסנדריון 23, ירושלים. ייתכן שהלימודים יתקיימו גם בימי שישי.

תנאי הקבלה: מבחן כניסה שייערך בתיכון קשת ביום ראשון 28 באוגוסט 2022 בין השעות
10:30-9:00 (פירוט החומר כאן בהמשך)

רמת לימודים נדרשת לעולים לכיתה י':

כל אוצר המילים וחומר הדקדוק שמופיע בספר "אלערביה חלק א". במהדורה החדשה של הספר מופיע חומר בערבית מדוברת-אין צורך לדעת אותו.

פרוט נושאי הדקדוק והפועל: אל הידיעה, אותיות שמש, כינויי רמז לזכר ולנקבה, תא מרבוטה, ריבוי שלם נקבה, כינויי קניין לשם עצם זכר ונקבה, הפועל בבניין 1-עבר בגופי היחיד והרבים.

* בנוסף לכל האותיות יש לדעת גם אלף מקצורה.

* יש לדעת לתרגם משפטים מעברית לערבית ולהיפך.

מבחן כניסה למגמה:

על מנת ללמוד במגמה החל מכיתה י', יש לעמוד בהצלחה במבחן על החומר הנ"ל, במהלך חודש אוגוסט 2022

התנהלות לימודית נדרשת:

הגעה בזמן לשיעורים ונוכחות מלאה במהלך השנה.
השתתפות ביום סיור מגמה.
תשלום שכר לימוד עד 1 בספטמבר 2022.

נושאי לימוד מרכזיים: ערבית ספרותית מודרנית, שפת התקשורת, פועל ותחביר. 

עלות לשנה: 1,000 ₪ 

מוסד מבצע: בי"ס קשת

דמי הרשמה על סך 300 ₪, חובה לכל תלמיד. 

פרטים והרשמה: הרשמה: דניאלה, מזכירות ביה"ס קשת, office@keshethigh.com

לפרטים: ענת בכר 052-7748074

 

בואו נכיר את שפת

שכנינו ותרבותם

במגמה רוכשים התלמידים את אוצר המילים בערבית ספרותית מודרנית ובשפת התקשורת,  

ואת כללי הדקדוק (פועל ותחביר) של השפה הערבית, כולל את היכולת לתרגם מערבית לעברית ולהיפך.

שפות-35.png

היקף: 5 יח"ל

מספר שעות לימוד: י׳ 2 שעות שבועיות | י״א 4 שעות שבועיות | י״ב 3 שעות שבועיות

מקום הלימודים: ביה״ס קשת, רח׳ אלכסנדריון 23

תנאי הקבלה: שפת אם או המשך לימודים מחטיבת הביניים או בתיאום עם המורה

נושאי לימוד מרכזיים: על פי תכנית משרד החינוך: דקדוק, ספרות, תרבות צרפת, הבעה בכתב והבעה בע״פ

עלות לשנה: ₪1000 

מוסד מבצע: ביה״ס קשת

דמי הרשמה על סך 300 ₪, חובה לכל תלמיד. 

פרטים והרשמה: פרטים: רכזת המגמה אליאן צברי 050-6882876

                       הרשמה: דניאלה, מזכירות ביה"ס קשת, office@keshethigh.com

הערות: *תלמיד יוכל להרחיב באופן אישי את לימודיו ל – 10 יח"ל

צרפתית

J'adore cette langue

et cette culture!

אוהבים את השפה? דוברים צרפתית?  למדת צרפתית בחטיבת הביניים?

מוזמנים ללמוד את תרבות צרפת ושפתה: ספרות, הבעה בכתב ובע"פ, דקדוק ועוד.

שפות-39.png
bottom of page