top of page
עוד רקע-01.png
עוד רקע-01.png
עוד רקע-01.png
אייקונים-18.png
אייקונים-18.png
אייקונים-18.png
אייקונים-18.png
35-35.png

שלבי ההרשמה למגמות העל אזוריות

א. מילוי הטופס המקוון בקישור הבא

https://forms.gle/aV4MoceLBeSqySu76

ב. מילוי והחתמת שני הטפסים הבאים להרשמה והצטרפות למגמה (אותם יש לשלוח לרכזי המגמה)

הרשמה למגמה

אישור הצטרפות

טופס בקשת מלגה

אישור למגמה ייחודית 

(חובה למגמות ייחודיות)

ג. טפסים נוספים

עוד-06.png
עוד-11.png

בהצלחה!

bottom of page